หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)

1508 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)

วันฝึกอบรม: 

ติดต่อ Training@occc.asia, Line @occc.asia, Phone: 085-064 90 64, 099-181 5539

การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)

หลักการและเหตุผล

            เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีปัญหาจากอุบัติภัยซึ่งเกิดจากการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต, ทรัยพ์สินและสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้าวัตถุอันตราย ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยง โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญและมีการป้องกันมากเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

            ดังนั้นทาง OCCC จึงจัดหลักสูตร “การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)”   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นําไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เสริมสร้างทัศนคติหรือพฤติกรรม ทีคำนึงถึงความสำคัญและการระมัดระวังการวางแผนและปฎิบัติงานในการขนส่งวัตถุอันตราย

2.    เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง การบรรจุและการขนถ่าย รวมถึงสัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความอันตรายของสินค้าที่ขนส่ง

3.    สามารถวางแผน และเตรียมการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.    เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

1.    เรียนรู้สินค้าวัตถุอันตราย

2.    ประเภทของสินค้าวัตถุอันตรายและลักษณะความเป็นอันตราย

3.    ข้อบ่งชี้และชื่อสินค้าวัตถุอันตราย ตามมาตรฐานสากล

4.    การจัดเตรียมสินค้าวัตถุอันตราย ก่อนการเคลื่อนย้าย และการขนส่ง

5.    การขนส่งวัตถุอันตราย

6.    ประเภทของการขนส่งและการจัดเตรียม ก่อนการขนส่งวัตถุอันตรายระหว่างประเทศ

7.    ประเภทของการขนส่งและการจัดเตรียม ก่อนการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศ

8.    การติดป้ายและฉลากสินค้า และการติดป้าย และเครื่องหมายที่รถขนส่ง

9.    ข้อกำหนดการขนถ่ายสินค้า วัตถุอันตราย

10. เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้าย และการขนส่งวัตถุอันตราย

11. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

12. ความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้าอันตราย

13. การป้องการอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้าย และการขนส่งวัตถุอันตราย

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ต่อบุคคลากรและบุคคลอื่นในที่แวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทีมีแนวทางสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

2.    เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการมาตรการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เป็นมาตรฐานสากล

3.     

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารงานขนส่งวัตถุอันตรายและความปลอดภัย, พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตราย, ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและขนส่งวัตถุอันตราย

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งวัตถุอันตราย

เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้