การขนส่งระหว่างประเทศ I Import-Export

2930 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การขนส่งระหว่างประเทศ I Import-Export

วันฝึกอบรม: 7 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ Training@occc.asia, Line @occc.asia, Phone: 085-064 90 64, 099-181 5539

การขนส่งระหว่างประเทศ (Import-Export )

หลักการและเหตุผล

            การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์   จึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อสามารถบริหารจัดการสินค้าในกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก และขนส่งระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม

การขนส่งนำเข้า

·         ข้อมูลสำคัญในการวางแผนการสั่งซื้อ (Forecasting, Planning, Lead time)

·         การเตรียมเอกสารการนำเข้าเบื้องต้น (Documentation)

·         พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

·         เทคนิค การลดต้นทุน การนำเข้าสินค้า

·         คำนวณค่าใช้จ่าย และภาษี ในการนำสินค้าเข้า(Importation cost)

การขนส่งออก

·         กระบวนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเล Sea freight,

·         การขนส่งทางอากาศ Air freight

·         การเตรียมเอกสารและเวลา เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

·         การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า

·         พิธีการศุลากร (Custom Procedure) และสถานะผู้ส่งออก (ID)

·         ข้อยกเว้น และข้อพึงระวัง กฎระเบียบต่างๆ

กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ

·         การขนส่งทางทะเล (Sea freight), การขนส่งทางอากาศ (Air freight)

·         การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

·         ธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

·         โลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

·         คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)

·         การเคลื่อนย้าย และขนถ่ายสินค้า (Local transportation)

การประกันภัย

·         ความหมายและประเภทของการประกันภัย

·         เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันภัย

·         สรุปความคุ้มครองประกันภัย

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    เสริมสร้างความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

2.    เพิ่มทักษะเชิงลึกถึงขั้นตอนในการนำเข้า ส่งออกและส่งสินค้า การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ผู้นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจรับจัดขนส่งสินค้า พนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและบริหารงานโลจิสติกส์ ขององค์กรชั้นนำและประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่าประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้