การจัดทำแผนฝึกอบรม I Training Road Map

6837 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การจัดทำแผนฝึกอบรม I Training Road Map

วันฝึกอบรม: 24 ตุลาคม 2560 / 15 พฤศจิกายน 2560 / 8 ธันวาคม 2560
ติดต่อ Training@occc.asia, Line @occc.asia, Phone: 085-064 90 64, 099 181 5539

การจัดทำแผนฝึกอบรม (Training Road Map)
 
หลักการและเหตุผล

            แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Training Road Map   เป็นการค้นหาและจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีคุณค่ามากที่สุดในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

            โดยมีโจทย์เชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอยู่ 3 ประการคือ

                         1. ทำอย่างไรให้การพัฒนาและฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ (Training Efficiency)?

                         2. ทำอย่างไรจึงจะทำให้บุคคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น (Employees Competent)?

                         3. ทำอย่างไร บุคคลากรจะสามารถเพิ่ม ศักยะภาพและสมรรถนะการแข่งขันให้กับองค์กร

                           (Business Performance)?

             การจัดทำแผนฝึกอบรมมีความสำคัญมาก ช่วยเสริมสร้างการลงทุนด้านการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่า และมีแนวทาง กระบวนการ และเป้าหมายชัดเจน  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.    ช่วยในการบริหารจัดการและการกำหนดงบประมาณการฝึกอบรม

3.    พัฒนาและวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4.    สร้างเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ ของบุคคลากร

หัวข้อการฝึกอบรม

1.    การสร้างนโยบายงานพัฒนาบุคลากร HR Development Policy

2.    การสร้างแผนงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร

3.    การจัดเตรียมข้อมูลพนักงาน เพื่องานพัฒนาบุคคลากร

4.    การจัดทำ และศึกษา วิเคราะห์ Training Needs and 0Analysis

5.    แนวทาง การจัดทำ0แผนการฝึกอบรมจาก Training need สู่ Training Roadmap

6.    การประเมินและจัดทำงบประมาณ Budgeting

7.    การจัดโครงสร้าง ผังงานฝึกอบรม Training framework and plan

8.    การสร้างแบบประเมินผลการฝึกอบรม และ KPI

9.    การนำทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สู่การปรับ

10. ประยุกต์แผนพัฒนาบุคลากรเช่น  BSC+ Competency, IDP, TRM

11. การวางแผนการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์

12. การนำเสนอ แผนและการสรุปผล การใช้งบประมาณ

13. และการฝึกอบรม

14. การทำ Workshop, Case Study

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    การวางแผนการและการจัดเตรียมงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ
2.    ผู้บริหารสามารถเข้าใจแผนงาน และเป้าหมาย การจัดฝึกอบรม ช่วยในการตัดสินใจอนุมัติการดำเนินการฝึกอบรม
3.    การจัดเตรียมหลักสูตรล่วงหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ กรอบของเนื้อหาที่ต้องถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการเลือกใช้เทคนิค วิธีการให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของกลุ่ม
4.    การได้รับความเข้าใจ และความร่วมมือ ของผู้บังคับบัญชาส่วนงานต่างๆ ในการสนับสนุนทีมงาน พิจารณาส่งผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
5.    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมาย เนื้อหาวิชา ระยะเวลา ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
6.    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานพัฒนาบุคคลากร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนบุคคลากรและวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมจากองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ

 

เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้